Onderhoudscontracten C.V. installaties: - http://www.warmtegroep.nl/cv-ketel-onderhoud-rijswijk.php

24 uur spoeddienst bij calamiteiten: - http://www.kustersfacilities.nl/speciale-facilitaire-diensten/spoeddienst-24-7

Bouwkundig onderzoek/consult: - http://www.perfectkeur.nl/diensten/bouwkundig-onderzoek/bouwkundig-consult

Aankoopkeuringen vastgoed volgens NHG: - http://www.perfectkeur.nl/diensten/bouwkundig-onderzoek/bouwtechnische-keuring

Meerjarenonderhoudsplanningen NEN 2767 (MJOP): - http://www.perfectkeur.nl/diensten/meerjaren-onderhoudsplan

Brandveiligheidsinspecties: - http://amned.nl/index.php/brandveilig

Asbestinventarisaties conform SC 540: - http://www.rpaadvies.nl/asbestinventarisatie

Astbestmonster check

VCP installatiekeuringen incl. KIWA certificaat: - http://amned.nl/index.php/keuringen-en-inspecties

PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) advisering: - http://www.politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijf

Opstellen en begeleiden van omgevingsvergunningen: - http://www.vandunadvies.nl/aanvraagomgevingsvergunning.aspx

Grafisch modelleren en ontwerpen in CAD: - http://www.madpoener.nl/over-ons-cad-tekenbureau

Energielabels (EPA-W) - http://www.energielabel.nl/woningen

Energielabels (EPA-U) - http://www.duresta.nl/energielabel-utiliteit

Legionella onderzoek: - http://www.legionella.nl

Binnenmilieu inspectie en advisering: - http://www.delto.nl/opleidingen/cursus-opname-binnenmilieuprofiel.html

Luchtklimaatonderzoek: - http://amned.nl/index.php/schone-lucht