Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Service West Wonen is actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is in het bezit van een verklaring hiervoor. MVO uit zich in verschillende werkwijze en/of methodieken om bij te dragen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Service West Wonen is door de MVO Wijzer gekeurd op de volgende punten:

  • Gedragscode
  • Wet- en regelgeving
  • Goed bestuur
  • Personeelsbeleid
  • Klantbeleid
  • Omgevingsbeleid
  • Ketenbeleid
  • Milieubeleid
  • Communicatie

Na beoordeling heeft De MVO Wijzer vastgesteld dat Service West Onderhoud B.V. voldoet aan de
eisen.

BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk)
Service West Onderhoud B.V. is lid van de vereniging BBR. De vereniging bestaat uit 221 bedrijven en instellingen. Het doel van de vereniging is om door middel van samenwerking zaken als bereikbaarheid, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, veiligheid en duurzaamheid te verbeteren in Rijswijk. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met de Gemeente Rijswijk.