Hieronder treft u een greep van de werkzaamheden welke onder het all-in concept vallen:

Openingswerkzaamheden VVE:

 • Het opstarten of overnemen van uw Vereniging Van Eigenaren.
 • Inschrijving bij de kamer van koophandel.
 • Opstartvergadering plannen en voorzitten.
 • Het openen van bankrekeningen voor uw VVE.
 • Een bezoek van onze technisch manager aan uw vereniging.
 • Het opvragen en invoeren van alle gegevens van alle appartementseigenaren in ons administratiesysteem.

Financieel en administratief beheer:

 • Het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en deze voorzitten.
 • Het verzorgen van de ledenadministratie en correspondentie van de vereniging.
 • De zorg voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw of complex tegen schade.
 • Het incasseren van de verschuldigde bijdrage van de appartementseigenaren.
 • Het signaleren en bewaken van de achterstanden in de betalingen.
 • Het beheren en administreren van de bankrekeningen van de vereniging.
 • Het na goedkeuring van het bestuur, betalen van alle gemeenschappelijke kosten en lasten die voor rekening van de vereniging komen.
 • Het maken van de jaarstukken over het verstreken boekjaar.
 • Het opstellen van een concept begroting.
 • Het aanleveren van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie.
 • Het begeleiden van schadeaangelegenheden en/of onderhoudswerkzaamheden.

Technisch Beheer: 

 • Één aanspreekpunt in het kader van technisch beheer en calamiteiten.
 • Een nooddienst welke 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is.
 • Het opstellen van een gebouwcartotheek.
 • Het opvragen en inhoudelijk beoordelen van offertes in overleg met het bestuur.
 • Het uitbesteden/begeleiden van werkzaamheden na goedkeuring van het bestuur of de algemene ledenvergadering.
 • Het controleren van uitgevoerde werkzaamheden door de bouwkundig manager.
 • Het realiseren van een gratis meerjaren onderhoudsplan t.w.v. € 795,- excl. BTW.

 

Werkzaamheden die niet hierboven zijn gespecificeerd, of hier niet direct uit voortvloeien, kunnen op verzoek van het bestuur worden aangenomen door de beheerder.